Felhasználási Feltételek

 1. Bevezetés

 

  1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Beverage Partners Worldwide (Europe) AG (cégjegyzékszám: CH-020.3.021.991-4, székhely: Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zürich, Svájc, adószám: 551 179).
  2. A Felhasználási feltételekben használt „mi”, „minket”, „nekünk”, „rólunk”, „számunkra”, „hozzánk” és „általunk” névmások, illetve a többes szám első személyt kifejező igei személyragok, illetve a „BPW” rövidítés a Beverage Partners Worldwide (Europe) AG-re utalnak.
  3. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket, még a weboldal használatbavétele előtt. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldal használatával elfogadja a Felhasználási feltételeket. A weboldal használatával elfogad továbbá minden egyéb, a weboldalon megjelentetett szabályt, irányelvet és feltételt.
  4. A Felhasználási feltételeket módosításának jogát fenntartjuk, a változások a módosított Felhasználási feltételek ezen weboldalon történő megjelentetésével egy időben azonnal hatályba lépnek. Ennek és az előző pontoknak megfelelően a weboldal használatával a módosított Felhasználási feltételek érvényességét is elismeri. A Felhasználási feltételek utolsó módosításának dátuma megtekinthető az oldal alján.
  5. A weboldal használata során nekünk átadott személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.
 1. A weboldal elérése

 

  1. A weboldalon található információkat, szolgáltatásokat, termékeket, szoftvereket és egyéb anyagokat bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk, illetve a weboldal működtetését hasonlóképpen bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük.
  2. A weboldal folyamatos, megszakítások nélküli és hibátlan működését nem garantáljuk.
  3. Sajnos nem tudjuk garantálni, hogy a weboldal minden tartalma mentes legyen a fertőzésektől, vírusoktól és/vagy olyan kódoktól, amely kárt okozhatnak vagy fertőzhetnek. A weboldal használójaként az Ön felelőssége a megfelelő biztonsági követelmények, illetve az adatforgalom megbízhatóságának biztosítása az ehhez szükséges lépéssorozatok és vírusellenőrzések végrehajtásával (beleértve a vírusirtók és más, biztonsági ellenőrzést végrehajtó szoftverek használatát)
  4. A weboldal Macromedia Flash alapú, ezért telepíteni kell egy Flash bővítményt a böngészőbe. Az egyszerű kezelhetőség kedvéért egy sima HTML verzió is elérhetővé tettünk. Ez a weboldal megfelel a World Wide Web Consortium (W3C) által kiadott Web Akadálymentesítési Útmutatóban (Web Content Accessibility Guidelines) található 1. prioritású (Priority 1) akadálymentesítettségi szint követelményeinek. A 2. prioritású követelmények teljesítésén jelenleg is dolgozunk. A weboldal tervezése során betartottuk a következő akadálymentesítési irányelveket:

   ◦az oldalak 1024 x 768 pixeles képernyőfelbontásra vannak optimalizálva;
   ◦a szöveg mérete csökkenthető vagy növelhető a böngésző „Nézet” (View) opciójának segítségével;
   ◦az oldalstruktúra megjelenítésre kerül fejlécelemek használatával;
   ◦az oldal stíluslapot használ, és minden szöveges tartalom relatív fontméreteket használ a grafikusan megjelenített szövegek kivételével;
   ◦a fontos információkat közvetítő képek alternatív módon szöveges formában is elérhetőek;
   ◦nem fordul elő olyan, hogy bizonyos információkat csak színek használatával közvetítsen az oldal.

   

 1. A weboldal használata

 

  1. A weboldalt kizárólag a Felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően, valamint törvényes és tisztességes célokra szabad használni. A weboldal használatával vállalja továbbá, hogy eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban, egyéb rendelkezésekben és a magatartási kódexben foglaltaknak.
  2. Ön beleegyezik abba, hogy tartózkodik a következő magatartásoktól:

   ◦olyan információk publikálása, átadása vagy terjesztése a weboldalon vagy annak révén, melyek kártékonynak, trágárnak, rágalmazónak, megtévesztőnek vagy valamilyen más szempontból illegálisnak minősülnek vagy minősülhetnek;
   ◦a weboldal olyan módon történő használata, mely bárki vagy bármi más jogait sérti vagy sértheti;
   ◦a weboldal működésének és funkcionalitásának megzavarása vagy befolyásolása, illetve ennek megkísérlése;
   ◦a mi tulajdonunkban, illetve kapcsolt vállalkozásaink vagy üzleti partnereink tulajdonában álló nevek, védjegyek, szlogenek, vagy bármely, ezen weboldalt azonosító szavak vagy kódok használata bármely „metatag”-ben, vagy bármely olyan információban, amelyet a keresőmotorok vagy más információkereső eszközök használnak weboldalak azonosítására és kiválasztására;
   ◦bármely olyan vírus, féreg vagy más számítógépes kód, fájl vagy program feltöltése, átadása vagy más módon történő elérhetővé tétele a weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatba hozható módon, melyek kártékonyak vagy invazívak, illetve a weboldal működésébe vagy funkcionalitásába történő beavatkozás, vagy ezek megzavarásának céljából kerültek feltöltésre, vagy kiválhatnak ilyen hatást; valamint
   ◦nem engedélyezett hozzáférés szerzése a weboldalhoz, illetve bármelyik rendszerünkhöz, valamint ennek megkísérlése, az ehhez felhasznált módszerre való tekintet nélkül.
  3. Amennyiben szabad belátásunk szerint úgy véljük, hogy Ön megsérti bármelyik itt taglalt felhasználási feltételt, minden más jogunkat fenntartva (akár törvény által garantáltak, akár nem) fenntartjuk a jogot, hogy bármikor meggátoljuk a hozzáférését a weboldalhoz.

   

 1. Az információk pontossága

 

  1. Minden elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldalon általunk közzétett információk, szolgáltatások, termékek, szoftverek és egyéb anyagok pontosak legyenek, de ez nem tekinthető ezen elemek megbízhatóságára tett utalásnak vagy az ezt a megbízhatóságot megerősítő hivatalos tájékoztatásnak. Nem garantáljuk ezen anyagok megbízhatóságát, teljességét vagy naprakészségét, és nem teszünk erre utaló állításokat; továbbá a törvényileg meghatározott kereteken belül semmiféle felelősséget sem vállalunk bármely abból fakadó kárért vagy veszteségért, melyet Ön (illetve bárki más, akihez Ön valamelyik fenn felsorolt anyagot eljuttatta) ezen anyagok használata miatt szenvedett el.

   

 1. Szellemi tulajdonjogok

 

  1. Minden, a weboldalon (valamint annak szerkezeti elemeiben) közzétett információkban, szolgáltatásokban, termékekben, szoftverekben és egyéb anyagokban található, illetve azokhoz kapcsolódó védjegy, szerzői jog, adatbázishoz fűződő jog és egyéb szellemi tulajdonjog, ezen anyagok szoftverkódjával egyetemben a mi közvetlen tulajdonunkban van, vagy valamelyik licensz(ek)et adó partnerünk tulajdonában van. Előzetes írásos engedélyünk hiányában tilos a weboldalon megjelentetett valamennyi anyag vagy azok szoftverkódjának részben vagy egészben történő másolása, módosítása, megváltoztatása, publikálása, közvetítése vagy sugárzása, terjesztése, értékesítése vagy átruházása. Hacsak ezt a Felhasználási feltételek kifejezetten és egyértelműen nem tartalmazza, a Felhasználási feltételek egyik pontja sem ruházza fel Önt semmiféle olyan joggal, mely a mi vagy a licensz(ek)et adó partnereink által birtokolt szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos.
  2. A weboldalon elérhető anyagokat csak személyes, nem üzleti célú felhasználásra lehet letölteni, kinyomtatni vagy le-, illetve kimásolni, amennyiben a szerző megnevezésével, a védjegyekkel és a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat nem változtatja meg, illetve nem törli ezeket. Ön azt is elismeri, hogy ezen anyagok letöltésével semmiféle tulajdonjogot nem szerez.
  3. A BPW márkanevei, védjegyei és szolgáltatási nevei a teljesség igénye nélkül a következőek: „[védjegyek]", “www.nestea.hu és valamennyi ezekhez kapcsolódó logó. A weboldalon található, nem a BPW tulajdonában álló védjegyek és szolgáltatási nevek azok tulajdonosainak tulajdonában vannak. A BPW tulajdonában lévő bejegyzett és be nem jegyzett üzleti neveket, védjegyeket és szolgáltatási neveket tilos a BPW-hez nem köthető termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használni. A weboldal tartalmának egyetlen része sem értelmezendő úgy, hogy az előzetes és egyértelmű írásos engedélyünk hiányában bármiféle engedélyt vagy jogot biztosítana a BPW bármelyik üzleti nevének, védjegyének vagy szolgáltatási nevének használatára.
  4. Minden, a weboldalról letöltött szoftvert csak a saját felelősségére tölthet le, telepíthet és használhat. Minden ilyen jellegű szoftverre érvényesek az Egyesült Államok és Magyarország exportkorlátozásai. Tilos letölteni vagy más módon exportálni vagy továbbexportálni ezeket a szoftvereket a) a következő országokba (vagy ezen országok állampolgárai vagy állandó lakosai számára): Kuba, Irán, Észak-Korea, Szíria és minden más, az USA kereskedelmi embargója alatt álló ország; b) minden olyan egyén számára, aki szerepel az USA pénzügyminisztériumának Specially Designated Nationals elnevezésű listáján, vagy az USA kereskedelmi minisztériumának Table of Deny Orders elnevezésű táblázatában. Ezen szoftverek letöltésével vagy használatával Ön egyértelművé teszi és garantálja azt, hogy nem állandó lakosa vagy állampolgára ezen országoknak, illetve nem szerepel egyik ilyen listán vagy táblázatban sem.
  5. A Felhasználási feltételekben az Ön számára biztosított jogok a Felhasználás feltételekben szereplő bármely pont megsértése esetén azonnal érvényüket vesztik.
  6. Mi (valamint a kapcsolt vállalkozásaink és az üzleti partnereink is) szabadon felhasználhatjuk és reprodukálhatjuk az Ön által velünk megosztott anyagot (mindennemű szöveges állományt, fotót, grafikát, videó- vagy hanganyagot, függetlenül a megosztás céljától), a következő célokra (a teljesség igénye nélkül): termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje. Az Ön által megosztott anyagok felhasználásával kapcsolatban semmiféle kötelezettség nem terhel minket.
  7. Az Ön által megosztott anyagok felhasználása érdekében Ön kijelenti, hogy a) a megosztott anyagok saját tulajdonát képezik, nem tartalmaznak rágalmakat, és nem sértik egyetlen harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy más jogát, illetve annak a helynek a törvényeit, ahonnan hozzáfér a weboldalhoz; b) fel van jogosítva arra, hogy engedélyezze nekünk az anyagok fent felsorolt célokra történő felhasználását; c) az ön által megosztott anyagban azonosítható személyek (illetve azok szülei/gyámjai, ha még nem töltötték be 16. életévüket) hozzájárulásokat adták az abban történő megjelenéshez.

   

 1. Erre és más weboldalakra mutató hivatkozások

 

  1. Fenntartjuk a jogot arra, hogy szabad belátásunk szerint letiltsuk bármelyik, az ezen a weboldalon található anyagokra vagy információkra mutató, egy másik weboldalon szereplő hivatkozást. Ezen jogunk fenntartása mellett, a következő feltételek betartásával lehetséges egy hivatkozással mutatni a weboldalra, de a) annak is csak a főoldalára, és b) másodpéldány létrehozása nem engedélyezett:
   1. a hivatkozás nem félrevezető vagy megtévesztő, és egyértelműen jelzi, hogy a hivatkozásra kattintva erre a weboldalra jut a felhasználó;
   2. tilos bármelyik védjegyünk vagy logónk eltávolítása, megjelenésének vagy méretének eltorzítása, illetve más módon történő megváltoztatása;
   3. tilos keretbe foglalni, vagy más, böngészésre alkalmas vagy a weboldalt határoló környezetbe helyezni a weboldalt;
   4. tilos bármelyik módon azt sugallni, hogy a sajátunkon kívül más terméket vagy szolgáltatást is javasolnánk;
   5. tilos a velünk fennálló kapcsolatát megtévesztő módon más jellegűnek beállítani, illetve hamis vagy megtévesztő információkat adni rólunk;
   6. kifejezett írásos engedélyünk hiányában tilos a weboldalon megjelenő védjegyeket bármilyen módon felhasználni;
   7. nem helyezhet ki hivatkozást olyan weboldalra, amely nem az Ön tulajdonában van; és
   8. csak olyan weboldalon szabad hivatkozást elhelyezni erre a weboldalra, amely nem tartalmaz ízléstelen, sértő vagy ellentmondásos tartalmat, nem sérti egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy más jogát, és megfelel az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak.
  2. Ez a weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozás megjelenítése nem azt jelenti, hogy egyben javasoljuk és ajánljuk is ezeket a weboldalakat, valamint nem vállalunk felelősséget a hivatkozott weboldalakon vagy azokon keresztül elérhető információkért, anyagokért, termékekért vagy szolgáltatásokért. Ezeket a weboldalakat saját felelősségére érheti el és használhatja, és az érintett weboldalak felhasználási feltételei lesznek arra az elérésre és használatra érvényesek.

   

 1. Kötelezettségeink

 

  1. Semmiféle garanciát nem vállalunk (se közvetlen, sem közvetett módon kifejezettet, a jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben) a weboldalon található információkkal, szolgáltatásokkal, termékekkel, szoftverekkel és egyéb anyagokkal kapcsolatban. Minden ilyen jellegű információt, szolgáltatást, terméket, szoftvert és egyéb anyagot „jelen formájában” teszünk elérhetővé, azokra semmiféle garanciát nem vállalva.
  2. Semmiféle olyan közvetlen, közvetett, különleges, büntető jellegű, példát statuáló, illetve következményként fellépő veszteségért vagy kártérítési kötelezettségért nem vállalunk felelősséget, amely a weboldalhoz történő hozzáférés vagy annak vagy a weboldal, illetve az azon szereplő információk használata során vagy miatt keletkezik, mely (a teljesség igénye nélkül) a következőkre terjedhet ki: profit, bevétel, adatok vagy használat elvesztése vagy megszűnése; függetlenül attól, hogy szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot is), termékgarancia vagy bármi más ok miatt áll-e elő ez a veszteség vagy kártérítési kötelezettség. Ez abban az esetben is érvényes, ha a potenciális veszteségre vagy kártérítési kötelezettsége előre figyelmeztettek minket.
  3. A Felhasználási feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősségünk gondatlanság miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés esetén, illetve szándékos megtévesztés és minden más olyan helyzet esetén, melyekért azon terület hatályos törvényei alapján nem korlátozható vagy zárható ki a felelősségünk, ahonnan a weboldalt eléri.

   

 1. Általános információk

 

  1. Minden nekünk címzett hivatalos értesítést a Felhasználási feltételek végén szereplő e-mail címre kell elküldeni, valamint postai úton is el kell juttatni hozzánk.
  2. Amennyiben nem szerzünk érvényt valamelyik itt felsorolt jogunknak, az nem jelenti azt, hogy le is mondtunk arról a jogunkról. A Felhasználási feltételekben ismertetett jogait másra nem ruházhatja át, illetve nem is biztosíthatja számukra ezeket a jogokat.
  3. Amennyiben ezen Felhasználási feltételek bármely része törvénybe ütközőnek találtatik és alkalmazására így senki sem kötelezhető, az a Felhasználási feltételek többi részét nem érinti, és azok továbbra is érvényben maradnak.
  4. A weboldalon található termékinformációk, anyagok és tartalmak az Európai Unió területén élő vásárlóink számára készültek. Nem állítunk olyat, hogy a weboldalon található ezen információk, anyagok és tartalmak más földrajzi területen élők számára is megfelelőek vagy használhatóak.
  5. Amennyiben Ön az Európai Unió egyik országának állandó lakosa, akkor ezen Felhasználói feltételekre és a weboldal használatára annak az országnak a törvényei lesznek az irányadóak. A weboldal használatával jogvita esetén Ön aláveti magát ezen ország bíróságai kizárólagos joghatóságának.
  6. Amennyiben Ön bármely más ország állandó lakosa, akkor ezen Felhasználói feltételekre és a weboldal használatára a svájci törvények lesznek az irányadóak, és a weboldal használatával jogvita esetén Ön aláveti magát a svájci bíróságok kizárólagos joghatóságának.
  7. A Felhasználási feltételek hivatalos és irányadó változata az angol nyelvű változat. Ennek fordításai csak kényelmi célokat szolgálnak. Archiválási célból kinyomtathatja ezeket a Felhasználási feltételeket.

   

 1. Kapcsolatfelvétel

 

  1. A következő módokon érhet el minket, amennyiben kérdései vannak a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, vagy problémákba ütközik a weboldal használata során, illetve szeretné megosztani az azzal kapcsolatos véleményét:
  2. e-mailben: fogyasztok@coca-cola.hu;
   ezen a telefonszámon: +36-24-500-500, 9:00 és 16:30 között (közép-európai idő szerint);
   levélben, erre a címre írva: Dunaharaszti 2330, Némedi út 104.

   

 1. Módosítások
  1. A Felhasználási feltételek utolsó módosításának dátuma: 2011. május 3.