Coca-Cola Digitális Platform
Feltételek

 

Jelen Coca-Cola digitális platformot, amelyről Ön a jelen Feltételeket eléri, a The Coca-Cola Company hozta létre és tartja fenn, illetve a jelen változatot az NV Coca-Cola Services SA kezeli (az alábbiakban „Coca-Cola”, „mi”, illetve „minket”) (székhely: Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüsszel).

Ezen oldal tárhely-szolgáltatója:

 

A jelen Coca-Cola digitális platform elérésével megerősíted, hogy elfogadod a jelen Feltételeket, az alkalmazandó jogszabályokat és a Coca-Cola digitális platformon meghatározott egyéb szabályokat és feltételeket. A jelen Coca-Cola digitális platformra vonatkozó hivatkozás a Weboldal használata folytán magában foglalja a Facebookot, illetve a Mobil Alkalmazásokat is.

Jelen Coca-Cola digitális platform 14 éves vagy annál idősebb közönség számára készült; 16 évesnél fiatalabbak esetében szükséges a szülők hozzájárulása. A Coca-Cola fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kérje a szülői beleegyezés igazolását. A Coca-Cola digitális platform egyes részei korhatárosak lehetnek attól függően, hogy bizonyos korcsoportok számára minek a megtekintése megfelelő, illetve mi az, ami jogilag megengedett. Ha valahol korhatár van érvényben, akkor ez a Coca-Cola digitális platformon világosan feltüntetésre kerül, valamint a továbblépést megelőzően kérhetünk az életkorod igazolására.

 

A Feltételek módosítása

Jelen Coca-Cola digitális platform fenntartja magának a jogot, hogy időről-időre módosítsa a Feltételeket. Ha ilyen változtatások történnek, akkor arra törekszünk, hogy 30 napos határidővel értesítsünk erről, vagy ha kevesebb idő áll rendelkezésre, amint az lehetséges. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Coca-Cola digitális platformhoz való folyamatos hozzáférésed, illetve a Coca-Cola digitális platform használata az ilyen változtatások általad történő elfogadását jelenti.

A Coca-Cola digitális platform formátuma

A Coca-Cola folyamatosan törekszik a Coca-Cola digitális platform fejlesztésére annak érdekében, hogy a felhasználók számára a lehető legjobb élményt biztosítsa. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Coca-Cola digitális platform formátuma és jellege, beleértve a tartalmat időről-időre előzetes értesítés nélkül változhat.

Szerzői Jogi Szabályzat

A Coca-Cola digitális platformon megjelenő, embereket vagy helyeket ábrázoló képek, illetve egyéb tartalmak vagy a Coca-Cola tulajdonában vannak, vagy a Coca-Cola engedélyével használhatóak fel. Feltételezned kell, hogy a szerzői jog minden, a Coca-Cola digitális platform alkalmazásában látható és olvasható, a Weboldalon, a Facebookon, illetve a mobilalkalmazáson belüli dologgal kapcsolatban fennáll. A Coca-Cola digitális platform használatának részeként lehetőséged van a képek és tartalmak személyes, nem kereskedelmi célú megtekintésére és felhasználására. A képek és a tartalom általad vagy általad felhatalmazott személy általi bármilyen más felhasználása tilos, kivéve, ha ezt a jelen Feltételek kifejezetten megengedik, illetve ha erre a jelen Coca-Cola digitális platformon belül máshol külön engedély biztosított.

A képek jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi jogszabályokat, a védjegyjogi jogszabályokat, az adatvédelemre és a nyilvánosságra vonatkozó jogszabályokat, valamint a kommunikációval kapcsolatos szabályzatokat és jogszabályokat.

A Coca-Cola nem vállal semmilyen felelősséget arra nézve, hogy a Coca-Cola digitális platformon megjelenő anyagok általad történő használata nem sérti harmadik felek jogait.

Semmilyen, a Coca-Cola digitális platformon megjelenő bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyet nem szabad előzetes írásos engedélyünk vagy az érintett védjegytulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül felhasználni.

KÉRJÜK, VEDD FIGYELEMBE, HOGY A WEBOLDAL VAGY BÁRMILYEN TARTALOM (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT SZOFTVEREKET) JOGOSULATLAN HASZNÁLATA, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉT, BIZONYOS HELYEKEN PÉNZBELI BÜNTETÉSEKET, ILLETVE EGYÉB POLGÁRI ÉS BÜNTETŐ JOGI SZANKCIÓKAT VONHAT MAGA UTÁN.

 

A velünk megosztott tartalom

A Coca-Cola digitális platformon olyan funkciók is rendelkezésre állhatnak, amelyek lehetővé teszik Számodra, hogy megoszd velünk és a webhely többi felhasználójával a Tartalmadat. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ha Tartalmat osztasz meg az Oldalon keresztül, a Tartalmad nyilvánosan hozzáférhetővé válhat. A Coca-Cola és kapcsolt vállalkozásai számára az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, örök időkre szóló, visszavonhatatlan és ellenszolgáltatás nélküli jogot és engedélyt adsz: (a) az ilyen Tartalomnak bármilyen ismert vagy a későbbiekben kifejlesztésre kerülő médiában a Coca-Cola és/vagy kapcsolat vállalkozásainak vállalkozási célú, nyilvános vagy egyéb felhasználására, reprodukálására, terjesztésére, adaptálására (nem kizárólagosan beleértve a szerkesztését, módosítását, fordítását és átalakítását), átdolgozására, továbbítására, megjelenítésére és bemutatására, valamint (b) az alkalmazandó jogszabály által megengedett mértékben az előbbi jogok tekintetében akár további felhasználókon keresztül történő további engedélyezésére. Az előbbi engedélyek az alábbiak szerint érvényben maradnak a Weboldal általad történő használatának megszűnése után is. Az Oldalon keresztül megosztott minden Tartalom tekintetében kijelented és szavatolod, hogy rendelkezel minden, az engedélyek megadásához szükséges joggal, és hogy az ilyen Tartalom, valamint annak az Oldalon keresztül általad történő rendelkezésre bocsátása vagy létrehozása megfelel az összes alkalmazandó jogszabálynak és előírásnak, valamint nem sérti semmilyen módon harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, személyiségi jogait, illetve más szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait, továbbá mentes a vírusoktól és egyéb kártékony programoktól. Továbbá, a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben visszavonhatatlanul lemondasz az általad elküldött felhasználói tartalmak minden egyes elemére vonatkozóan minden „személyhez fűződő jogról” vagy más jogról a szerzőséggel vagy az anyag integritásával kapcsolatban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy nem kérjük és nem ösztönözzük olyan Tartalom megosztását, amely ötleteket vagy javaslatokat tartalmaz az Oldalhoz, az üzleti gyakorlatunkhoz vagy a kapcsolt vállalkozásaink üzleti gyakorlatához kapcsolódóan. Amennyiben bármilyen ötletet vagy javaslatot megosztasz velünk, a témától függetlenül, kapcsolt vállalkozásainkkal egyetemben semmilyen kötelezettséget nem vállalunk az ilyen ötletek és javaslatok tekintetében, és bármilyen célra felhasználhatjuk azokat.

Magatartási Szabályok

A Coca-Cola digitális platform használata és/vagy tartalom velünk való megosztása során tilos az alábbiak közzététele vagy továbbítása:

1.  bármilyen jogellenes, fenyegető, sértő, rasszista, obszcén, botrányos, megtévesztő, hamis, csalárd, bujtogató vagy profán anyag vagy olyan anyag, amely bűncselekménynek minősülő magatartást tanúsít vagy bátorít, polgári jogi felelősségre vonást eredményezhet, vagy egyéb módon jogszabályba ütközik.

2.    Bármilyen vírus, féreg, trójai faló, húsvéti tojás, időzített bomba, kémprogram vagy egyéb számítógépes kód, fájl vagy program, amely káros vagy támadó jellegű, vagy bármely hardver, szoftver vagy berendezés működésének károsítására vagy eltérítésére, illetve ezek használatának megfigyelésére irányul;

3.    bármilyen kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, promóciós anyag, „levélszemét”, „spam”, „lánclevél”, „piramis-séma” vagy befektetési lehetőség, vagy bármilyen egyéb ajánlat; valamint

4.    bármilyen valamely személyre vagy cégre vonatkozó, lényeges, nem nyilvános információ, a megfelelő engedély nélkül.

Emellett tilos:

1. A Coca-Cola digitális platform használata bármilyen csalárd vagy jogellenes cél érdekében;

2. A Coca-Cola digitális platform elérésének biztosítására használt szerverek vagy hálózatok működésének megzavarása vagy megszakítása; illetve az ezekre a hálózatokra vonatkozó követelmények, eljárások, szabályzatok vagy előírások megsértése;

3. A Coca-Cola digitális platformhoz való hozzáférés vagy annak használata az általunk kifejezetten megjelöltektől eltérő technológiákon vagy eszközökön keresztül (beleértve, ha kifejezetten nem engedélyezzük, a televíziós set top boxokat, televíziós játékkonzolokat, digitális videofelvevőket vagy lejátszókat, illetve a televíziókészülékként csomagolt és forgalmazott videófelvevőket);

4. Bármely más személy korlátozása vagy megakadályozása a Coca-Cola digitális platform használatában (beleértve a Coca-Cola digitális platform bármely részének hackelését vagy kitörlését);

5. A Coca-Cola digitális platform bármely részének módosítása, feldolgozása, fordítása, visszafejtése, lebontása vagy szétszedése, kivéve, ha az alkalmazandó jog kifejezetten engedélyezi;

6. Szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos információ eltávolítása a Coca-Cola digitális platformról vagy a Coca-Cola digitális platformról származó anyagokról;

7. A Coca-Cola digitális platform bármely részének keretbe foglalása vagy tükrözése kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

8. Adatbázis létrehozása a Coca-Cola digitális platform tartalmának szisztematikus letöltésével és tárolásával; illetve

9. Robotok, pókok, oldalkeresések/visszakeresési alkalmazások, illetve egyéb manuális vagy automatikus eszközök használata, hogy lekérjék, indexeljék, kiragadjanak belőle, adatot bányásszanak, illetve bármely más módon reprodukálják vagy megkerüljék a Coca-Cola digitális platform navigációs struktúráját vagy megjelenítését, kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

 

A Coca-Cola teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal, illetve eleget tesz azon bírósági döntéseknek, amelyek a Coca-Colát arra kérik vagy szólítják fel, hogy megadja az ilyen információkat vagy anyagokat közzétevő személy személyazonosságát, és fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor eltávolítsa az ilyen anyagokat a Coca-Cola digitális platformról.

A Coca-Cola fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítson bármilyen üzenetet, kijelentést, illetve linket.

Linkek a Coca-Cola digitális platformon

A jelen Coca-Cola digitális platform hiperhivatkozásokat tartalmazhat olyan weboldalakra, amelyek nem a Coca-Cola tulajdonában vagy ellenőrzése alatt vannak. Ezek nem állnak a Coca-Cola ellenőrzése alatt, és a Coca-Cola nem vállal semmiféle felelősséget a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért, biztonságosságáért vagy gyakorlatáért.

A Tartalom tárolására sor kerülhet a YouTube-on vagy más közösségi média felületen. Ezek a saját feltételeik és adatvédelmi szabályzataik alapján működnek, amelyek különböznek a Coca-Cola digitális platformján ismertettektől. A Coca-Colának ezek felett nincs ellenőrzése, és nem vállal semmiféle felelősséget a Youtube vagy más közösségi média tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért, biztonságosságáért vagy gyakorlatáért.

Felelősség

A jelen Coca-Cola digitális platform használata és böngészése saját felelősségedre történik. Bár a Coca-Cola arra törekszik, hogy pontos és naprakész információkat tartalmazzon a Coca-Cola jelen digitális platform alkalmazásáról a Facebookon, a weboldalon és a mobilalkalmazáson belül, valamint biztosítsa a megbízható hozzáférést, a Coca-Cola nem vállal felelősséget a jelen Coca-Cola digitális platform elérhetőségéért vagy pontosságáért. A Coca Cola nem vállal felelősséget a jelen Coca-Cola digitális platform tartalmával vagy hozzáférésével kapcsolatos hibákért vagy mulasztásokért. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig a Coca-Cola kizár minden szavatosságot és jótállást, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, a Coca-Cola digitális platform tartalmára vonatkozó információk pontosságának vonatkozásában, és nem vállal felelősséget a következőkért:

1.    minden olyan kár, amely hozzáférési problémákból következik

2.    minden olyan kár, amely a jelen weboldalon található információk használatából következik

azzal, hogy semmilyen módon nem korlátozzuk jogszabályi felelősségünket olyan halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatban, amelyet gondatlanságunk okozott.

Helytállás

Kizárólagosan Te vagy felelős a Feltételekben foglalt kötelezettségeid megszegéséért és annak következményeiért. Tudomásul veszed, hogy a Coca-Cola és kapcsolt vállalkozásai jogosultak arra, hogy kártalanítást követeljenek Tőled minden olyan veszteségért, amelyet bármelyik félnek okoztál (a) a Coca-Cola digitális platform használatával vagy azzal kapcsolatos tevékenységgel; (b) a jelen Feltételek általad vagy felhasználói fiókodon keresztül történő bármely megsértésével; vagy (c) bármely állítás esetén, miszerint az általad a Coca-Cola digitális platformon elérhetővé tett vagy létrehozott bármely felhasználói tartalom bármely módon sérti harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, személyiségi jogait, más szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait.

A Coca-Cola digitális platformmal való kapcsolatod megszüntetése

A Coca-Cola fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse a jelen Coca-Cola digitális platformhoz való hozzáférésedet, amennyiben nem tartod be a jelen Feltételeket, vagy megsérted a Coca-Cola vagy bármely harmadik fél jogait a Coca-Cola digitális platformon nyújtott tartalom vonatkozásában.

Irányadó Jog

A Jelen Adatvédelmi tájékoztatóra és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.

Nyereményjátékok és versenyek

Amennyiben lehetőséget kapsz nyereményjátékokban vagy versenyeken való részvételre, akkor az adott nyereményjátékra vagy versenyre vonatkozó feltételeket el kell fogadnod.

 

Site ©2018 The Coca-Cola Company. Minden jog fenntartva.