Felhasználási feltételek

1. Felhasználási feltételek hatálya

A jelen, Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. által fenntartott magyar nyelvű honlap („Coca‑Cola Honlap") ön („Felhasználó” vagy „Ön”) általi bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A Coca‑Cola Honlap felhasználásával/felkeresésével Ön korlátozások és/vagy módosítások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint megerősíti, hogy az Ön és a The Coca‑Cola Company vagy alvállalatai, leányvállalatai között esetlegesen létrejött korábbi megállapodások ebben a vonatkozásban érvénytelenek. Ha nem kívánja teljes körűen elfogadni ezeket a feltételeket, akkor kérjük, ne használja ezt a honlapot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Coca‑Cola Honlap elnavigál más honlapra, azon honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak.

 

2. A Coca‑Cola Honlap tartalmához fűződő jogok

A Coca‑Cola Honlap és teljes tartalma – különösen, azonban nem kizárólagosan minden szöveg és képi ábrázolás („Tartalom”) – a The Coca‑Cola Company vagy harmadik személyek (szellemi) tulajdonát képezi; minden jog fenntartva, ha nincs kifejezetten ezzel ellentétes megjegyzés feltüntetve. Ezen felül minden olyan Tartalom, amely (kereskedelmi) márkát, logót vagy egyéb jelölőt ábrázol, a The Coca‑Cola Company vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye. Tilos a Tartalom bármilyen jellegű felhasználása kivéve, ha arra a jelen feltételek szerint kerül sor, vagy az az arra jogosult írásbeli felhatalmazása alapján megengedett (részletesen lsd. 3. pont). A The Coca‑Cola Company felhívja a figyelmet arra, hogy minden rendelkezésre álló jogi (akár büntetőjogi) eszközt és lehetőséget igénybe fog venni annak érdekében, hogy megvédje szellemi tulajdonát az illetéktelen felhasználástól.

A The Coca‑Cola Company jogosult térítés nélkül felhasználni termékei fejlesztése, továbbfejlesztése és áruértékesítése érdekében a Felhasználó által a Coca‑Cola Honlapon megjelenített, illetve a Coca‑Cola Honlapon keresztül továbbított ötleteket, javaslatokat.

 

3. A Coca‑Cola Honlap használata

A The Coca‑Cola Company a jelen Coca‑Cola Honlap használatát a következő feltételek szerint engedélyezi:

a. tilos a fényképek letöltése; egyéb Tartalmak nem kereskedelmi, magáncélokra letölthetők, amennyiben azokon teljes körűen megőrzésre kerül minden szerzői jogi és egyéb, a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés;

b. a tartalom átadása, leképezése, újrafelhasználása, publikálása, szerkesztése (bármilyen formában), továbbítása, módosítása és másolása (függetlenül az előző bekezdéstől) vagy értékesítése, valamint bármilyen további hasznosítása kizárólag a The Coca‑Cola Company írásbeli jóváhagyásával megengedett;

c. a honlap felhasználása sértő, fenyegető, megtévesztő, valótlan, pornográf, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy egyéb olyan, mások tisztességének, hírnevének, becsületének vagy testi vagy szellemi integritásának megsértésére vagy csökkentésére alkalmas anyagok elhelyezésére vagy átadására ugyanúgy tilos, mint harmadik személyek felszólítása a büntető törvénykönyvbe vagy más jogszabályokba ütköző magatartásra. A The Coca‑Cola Company együttműködik minden nyomozó hatósággal a fenti tilalmat megsértő személyek azonosságának megállapítása érdekében;

d. a jelen honlapon található hivatkozások kizárólag a The Coca‑Cola Company írásbeli engedélyével telepíthetők;

e. Tilos a honlap bármilyen jellegű reklámcélra történő felhasználása, a Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.

 

4. Adatvédelem

Az e-mailben vagy a jelen honlap használata során egyéb módon megadott személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám) a Coca‑Cola Honlap  Adatkezelési Tájékoztatóban (Internet Privacy Policy) foglaltak szerint kezeljük. Minden egyéb átadott információt vagy anyagot, például ötleteket vagy kérdéseket nem bizalmasként, ill. nem személyesként, szabadon felhasználhatóként kezelünk.

 

5. Felelősségvállalás

A jelen Coca‑Cola honlap tartalma bármikor módosulhat, és azt a mindenkor megtekinthető formában és kialakítás szerint, minden garancia vagy bármilyen jellegű ígéret nélkül (különösen, azonban nem kizárólagosan valamilyen adott felhasználhatóságra vagy hasznosíthatóságra vagy harmadik személyek jogaitól való mentességre vonatkozó ígéret nélkül) tesszük közzé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a felelősség kizárását, így elképzelhető, hogy a fenti korlátozások közül némelyek Önre nem alkalmazhatók. Ettől függetlenül a The Coca‑Cola Company nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen Coca‑Cola Honlap tartalma mentes harmadik személyek jogaitól, tartalmilag helyes, vagy a legaktuálisabb információkat tartalmazza. A The Coca‑Cola Company különösen nem vállal felelősséget a fórumok, csevegések, viták, üzenetek, átvitelek vagy hasonlók tartalmáért.

A The Coca‑Cola Company nem szavatolja, hogy a Coca‑Cola Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; hogy a Coca‑Cola Honlap biztonságos lesz; hogy a Coca‑Cola Honlap vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz; vagy, hogy a Coca‑Cola Honlapon található információ teljes, pontos vagy időszerű.

Tekintettel a Coca‑Cola Honlap használatának és a Coca‑Cola Honlapon található tartalmak szolgáltatásának ingyenes, tájékoztató jellegére is, az Ön által a Coca‑Cola Honlapról vagy azon keresztül megszerzett semmilyen értesülés vagy információ, akár szóbeli, akár írásbeli, nem keletkeztet semmilyen fajta szavatosságot.

A Coca‑Cola honlap használata saját kockázatra, a látogató felelősségére történik. A The Coca‑Cola company, kapcsolt vállalatai, vezetői, egyéb képviselői, ügynökségei vagy más, a jelen honlap kialakításában vagy megvalósításában részt vevő harmadik személyek bármilyen szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősségvállalása a jelen coca‑cola honlap használatából vagy azzal összefüggésben keletkező közvetlen vagy közvetett károkért kizárt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a felelősség kizárását, így elképzelhető, hogy a fenti korlátozások közül némelyek Önre nem alkalmazhatók.

 

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a The Coca‑Cola Company-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, ügynökeit, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és szállítóit kártalanítja bármely veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Coca‑Cola Honlap Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Coca‑Cola Honlap meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.

A The Coca‑Cola Company bármikor jogosult megtagadni a Coca‑Cola Honlaphoz való hozzáférést, különösen, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.

 

6. Hivatkozások

A Coca‑Cola Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat. A The Coca‑Cola Company ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek híján nem tudja ellenőrizni ezen honlapok tartalmát, ezért nem felel azért és a honlap biztonságáért vagy az üzemeltető működéséért. Ettől függetlenül a The Coca‑Cola Company bármilyen jellegű felelősségvállalása különösen kizárt az esetleges linkekért, ha a hivatkozott honlapok vagy tartalmuk:

· harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértik;

· valótlan, nem teljes körű vagy félrevezető információkat tartalmaznak;

· nem alkalmasak valamilyen meghatározott használatra vagy felhasználásra;

· nem megfelelő biztonságúak;

· vírusokat vagy más káros programokat vagy tartalmakat tartalmaznak;

· sértő vagy rosszindulatú tartalmat tartalmaznak.

A The Coca‑Cola Company nem ajánlja ezen honlapok tartalmát vagy az ott ajánlott termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha Ön ezen honlapokra mutató hivatkozást készít vagy aktivál, az saját felelősségére, a The Coca‑Cola Company engedélye nélkül történik.

 

7. A jelen Felhasználási Feltételek módosítása

A The Coca‑Cola Company fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, értesítés nélkül, a jelen dokumentum frissítésével módosítsa. Önre a mindenkori, aktuálisan módosított változat érvényes, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az aktuális feltételek megismerése céljából.

 

8. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

A jelen Felhasználási Feltételekkel, valamint a jelen Coca‑Cola Honlap Ön általi használatával kapcsolatos minden jogvita esetén a magyar jog irányadó (az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-i Egyesült Nemzetek Egyezmény, (CISG) szabályai, valamint a nemzetközi magánjogi  tényállásokat szabályozó egyéb nemzeti vagy európai uniós szabályozások rendelkezéseinek kizárásával). A kizárólagos bírói illetékesség helye a tárgy szerint illetékes magyar bíróság.

 

9. Szolgáltató

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., cégjegyzékszám: 13-09-072515, közösségi adószám: HU12150126.