Adatvédelem

Utolsó módosítás dátuma: 2011. május 3.

 

 Bevezetés

 1.  Ez a szabályzat (a Felhasználási feltételekkel együtt) adja meg azokat az alapelveket, amelyek meghatározzák a Beverage Partners Worldwide (Europe) AG („mi”, „általunk”, „BPW”, illetve a többes szám első személyt kifejező igei személyragok) által a www.nestea.hu oldalon (a weboldal) végzett, személyes adatok bekérésére és befogadására irányuló tevékenységeit, illetve ezen adatok felhasználását.
 2. Igyekszünk minél egyértelműbb tájékoztatást adni arról, hogy hogyan és miért használjuk fel az Ön személyes adatait. Amennyiben az itt megadott információk nem válaszolják meg az összes kérdését, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen segítünk.

 

 1. Milyen személyes adatokat kérünk el?

 

 1. Akkor jutnak el hozzánk személyes adatok Önről, amikor ezen a weboldalon megad ilyen jellegű adatokat, például hírlevelekre történő feliratkozáskor, információkérés esetén vagy más interakció során.
 2. A következő személyes adatok tartoznak ebbe a körbe:

  ◦az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
  ◦demográfiai adatok, például a születési dátuma, neme és irányítószáma;
  ◦az Ön által ezen a weboldalon megadott adatok, melyek a teljesség igénye nélkül a következőek: valamelyik szolgáltatás igénylésekor vagy az arra történő feliratkozáskor megadott adatok, a regisztrált felhasználóvá válási folyamat során megadott adatok, illetve az általunk szponzorált versenyekben vagy akciókban történő részvétel során megadott adatok.
  ◦kutatási célra használható felmérések során megadott adatok, amennyiben kitölt ilyeneket;
  ◦a nekünk küldött kommunikációkban szereplő adatok, például hibajelentésekben vagy a weboldallal kapcsolatos megjegyzésekben; és
  ◦a weboldal látogatásaival kapcsolatos részletes adatok, melyek a teljesség igénye nélkül a következők: forgalmi adatok, az Ön számítógépének/eszközének földrajzi elhelyezkedése, valamint a tartalmak, amelyekhez hozzáfért.
 3. Összesíthetjük az Ön által ezen a weboldalon megadott személyes adatokat más, nekünk megadott vagy harmadik féltől szerzett adatokkal (például amikor demográfiai adatokat szerzünk meg Önről).

 

 1. Mire használjuk fel a személyes adatait?

 

  1. A következőképpen használhatjuk fel az Ön személyes adatait:

   ◦az Ön adatkéréseire történő válaszadás során;
   ◦lehetővé tehetjük azt, hogy részt vegyen a szolgáltatásaink interaktív formáiban, például versenyekben vagy nyereménysorsolásokban (amennyiben részt kíván venni ezekben);
   ◦marketingcélú információkkal láthatjuk el Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról (például hírlevelek révén), melyeket vagy Ön kér vagy megítélésünk szerint érdekelhetik Önt (amennyiben hozzájárult, hogy ilyen célból megkereshessük);
   ◦ügyfélszolgálati és terméktámogatási célokra;
   ◦weboldalunk, kommunikációnk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére;
   ◦kutatási célokra;
   ◦annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a weboldal tartalmának a lehető leghatékonyabb módon történő elérését; és
   ◦a vonatkozó jogszabályok által meghatározott vagy engedélyezett célokra.

   Előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívül kerülnek feldolgozásra a személyes adatai, ahol a helyi adatvédelmi törvények nem feltétlenül biztosítják az adatok védelmének azon szintjét, amely arra az országra jellemző, ahol megadta ezeket a személyes adatokat. Mielőtt ilyen jellegű adatfeldolgozásra kerülne sor, meg fogjuk tenni a megfelelő lépéseket az adatai megfelelő védelmének érdekében.

   

 1. Marketingcélú használat

 

  1. Amennyiben hozzájárult, mi vagy a kapcsolt vállalkozásaink adhatnak Önnek olyan, termékekkel, szolgáltatásokkal vagy akciókkal kapcsolatos információkat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Ha meggondolja magát, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását vagy megadhatja azt a következő módokon: emailben a fogyasztok@coca-cola.hu címre írva, telefonon a  +36-24-500-500 számon vagy levélben a Dunaharaszti 2330, Némedi út 104.címre írva.
  2. Minden, a weboldalon keresztül küldött e-mail és hírlevél tartalmazza a leiratkozást lehetővé tévő hivatkozást.

   

 1. Sütik

 

  1. A sütik (cookie) kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön által meglátogatott weboldalak hoznak létre az Ön számítógépén. Igen sokan használják ezeket weboldalak működtetésére vagy a működési hatékonyság növelésére, illetve az érintett weboldalak tulajdonosai marketing- és üzleti célú adatokat gyűjthetnek ezek révén.
  2. Ha többet szeretne tudni a sütikről, illetve arról, hogy hogyan tudja meggátolni ezek létrehozását és hogyan lehet törölni ezeket a merevlemezéről, akkor látogassa meg ezt az oldalt: http://www.allaboutcookies.org. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját.
  3. A következő célokra használhatunk sütiket:

   ◦az Ön és a weboldal közötti kapcsolat fenntartása érdekében;
   ◦a weboldal látogatóinak név nélküli megszámlálásához;
   ◦annak rögzítéséhez, hogy melyik országban él Ön és melyik nyelvi változatot használta;
   ◦biztonsági célokra.
  4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben összevessük a sütikből nyert adatokat az Ön által megadott személyes adatokkal az ebben az adatvédelmi szabályzatban lefektetett célokra.

   

 1. Ajánlás ismerősnek

 

  1. Amennyiben valamelyik ismerősének e-mailt vagy e-képeslapot küld erről a weboldalról, akkor az Ön által megadott kapcsolatfelvételi információkat (név és e-mail cím) egyszeri alkalommal fel fogjuk használni kommunikációs célokra, utána pedig törlésre kerülnek. Az ismerősének adatait csak akkor őrizzük meg, ha az ismerősei az oldal felkeresése után úgy dönt, hogy regisztrál azon.

   

 1. Személyes adatok megosztása másokkal

 

  1. Kapcsolt vállalkozások
   Előfordulhat, hogy megosztjuk személyes adatait a kapcsolt vállalkozásainkkal az üzletmenet és a weboldal működtetése érdekében, illetve marketingcélokra is, amennyiben ahhoz hozzájárulását adta. A kapcsolt vállalkozásaink közé tartozik a The Coca-Cola Company, Nestle S.A., Beverage Partners Worldwide S.A. és ezek kapcsolt entitásai.

   

  1. Üzleti partnerek
   Időről időre a weboldal funkcionalitásának bővítése érdekében különleges üzleti kapcsolatot alakíthatunk ki más cégekkel, amelyek nem kapcsolt vállalkozásai a BPW-nek, és nem is állnak annak tulajdonában. Ezek a különleges üzleti kapcsolatok létrejöhetnek más üzleti partnerekkel, szponzorokkal, és társmárkázott weboldalakkal. Minden, ezeken a társmárkázott weboldalakon megadott személyes adatát megkapják ezek a külső partnerek is. Amennyiben részt vesz ezen tevékenységekben, vagy személyes adatokat ad meg ezeken a társmárkázott weboldalakon, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen külső partnerek is megkapják az Ön személyes adatait. Mivel ezek a külső partnerek a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően fogják kezelni az Ön személyes adatait, ezért azt javasoljuk, hogy keresse fel a weboldalaikat az adatvédelmi szabályzatuk megtekintéséhez.

   

  1. Alvállalkozók, meghatalmazottak és beszállítók
   Felkérhetünk külső beszállítókat arra, hogy segítsék az üzletmenetet és ezen weboldal működtetését, illetve eljárjanak a nevünkben. Ezek a külső beszállítók kötelezettséget vállaltak a személyes adatok biztonságos és bizalmas kezelésére. Előfordulhat, hogy megosztjuk ezekkel a külső partnerekkel az Ön személyes adatait ezen korlátozott célok elérése érdekében. Például, ha Ön egy olyan tevékenységben vesz részt, melynek során díjat nyerhet vagy jutalmat kaphat, akkor az Ön azonosítására alkalmas személyes adatokat fogunk megosztani a játékot bonyolító és a nyereménytárgyakat kezelő megbízottjainkkal.

   

  1. Egyéb szervezetek
   A következő szervezetekkel és esetekben is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

   ◦élve a törvényes lehetőségekkel;
   ◦amennyiben a BPW tulajdona vagy vagyontárgyai harmadik fél részére átadásra kerülnek, illetve a BPW fizetésképtelensége vagy csődje esetén; ez esetekben megoszthatjuk az Ön személyes adatait ezen üzleti tevékenységek vagy vagyontárgyak lehetséges eladóival, vásárlóival vagy kezelőivel;
   ◦biztonsági célokra, valamint csalások megelőzése és kiszűrése érdekében;
   ◦amennyiben törvény által előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében meg kell osztanunk vagy fel kell fednünk az Ön személyes adatait, illetve ez szükséges a Felhasználási feltételek vagy más megállapodások érvényre juttatásához vagy alkalmazásához; jogaink, vagyontárgyaink és biztonságunk vagy ügyfeleink és más külső partnerek jogainak, vagyontárgyainak és biztonságának megvédése érdekében. Ide értendő az is, amikor más vállalatokkal és cégekkel cserélünk adatokat a csalások kiküszöbölése és a hitelkockázat csökkentése céljából; vagy
   ◦a BPW, illetve a weboldal más látogatói érdekeinek vagy biztonságának megvédése érdekében.

   

 1. Mi történik a személyes adataival, amikor egy másik weboldalra navigál a mi oldalunkra kihelyezett hivatkozáson keresztül?
  1. A weboldal tartalmaz olyan weboldalakra vagy weboldalakról mutató hiperhivatkozásokat, amelyeket nem mi működtetünk. Nem tartozunk felelősséggel és nem is vonhatnak felelősségre minket az ilyen jellegű weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmaiért. Azt javasoljuk, hogy olvassa el azon weboldalak adatvédelmi szabályzatát, amelyekre az ezen a weboldalon található hivatkozásokra kattintva jutott el.

   

 2. Az Ön személyes adatainak védelme
  1. A BPW minden, üzleti szempontból elvárhatónak és ésszerűnek minősülő lépést megtesz a személyes adatok védelme érdekében. A weboldallal kapcsolatban megtettük a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok elvesztését, megváltoztatását, illetve az ezekkel való visszaélést megelőzzük.

   Sajnos az interneten keresztüli történő adatforgalom nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a weboldalon megadott személyes adatok biztonságát; minden adatot a saját felelősségére ad meg. Ennek következtében nem tartozunk felelősséggel azért, ha az oldalon megadott személyes adatok elvesznek, károsodnak vagy arra fel nem hatalmazott személyek kezébe kerülnek, valamint kártérítési kötelezettségünk sincs az adatvesztésből, az adatok károsodásából és az engedély nélküli hozzáférésből származó veszteségek esetén. Amint eljutnak hozzánk az Ön személyes adatai, onnantól fogva szigorú szabályokkal és biztonsági intézkedésekkel próbáljuk meg megelőzni a visszaéléseket; például minden egyes, az adatbázisainkhoz történő hozzáférést biztonsági okokból naplózunk, és alkalmazottaink egy szűk köre férhet csak hozzá ezekhez az adatbázisokhoz.
  2. Bizonyos meghatározott tevékenységeket egy biztonságos kommunikáció-titkosítási technológia, az ún. SSL segítségével védünk meg; például amikor a demográfiai profilját módosítja. A SSL (a Secure Sockets Layer rövidítése) segítségével elrejthetőek az információk, így a kliens (az Ön számítógépe) és a szerver (a weboldal) közötti adatáramláshoz más nem tud hozzáférni, így elolvasni sem tudja azokat az adatokat.

   

 3. A személyes adataihoz történő hozzáférés
  1. Az Ön által nyújtott adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes, és joga van ahhoz is, hogy ne adjon meg egyetlen adatot sem. Joga van továbbá ahhoz is, hogy Magyarország, valamint az Európai Unió adatvédelmi jogszabályaival összhangban hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, valamint töröltesse, frissíttesse vagy korrigáltassa azokat. Bármely erre irányuló kérés végrehajtása díjköteles lehet; a kiszabott díj össze nem haladja meg az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett mértéket. Az itt található elérhetőségeken keresztül intézhet hozzánk ilyen jellegű kérést.

   

 4. Személyes adatok frissítése
  1. Bármikor megtekintheti és korrigálhatja az Önről tárolt személyes adatokat.

   ◦Írhat e-mailt erre a címre: fogyasztok@coca-cola.hu
   ◦Írhat levelet erre a postacímre:

   Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
   Dunaharaszti 2330, Némedi út 104.

   A kapcsolatfelvétel után záros határidőn belül korrigálni fogjuk a tárolt adatokat.

   

 5. Fog változni ez a szabályzat?
  1. Fenntartjuk ezen adatvédelmi szabályzat megváltoztatásának jogát. Amennyiben megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, azt ide ki fogjuk tenni.
  2. Javasoljunk, hogy rendszeresen nézze meg ezt az oldalt, hiszen ha az adatvédelmi szabályzat valamely megváltozását követően is használja ezt a weboldalt, azzal ráutaló magatartásával elfogadottnak tekinti azokat a változtatásokat.

   

 6. Magunkról
  1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Beverage Partners Worldwide (Europe) AG (cégjegyzékszám: CH-020.3.021.991-4, központi iroda címe: Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zürich, Svájc, adószám: 551 179).
  2. Ha további információkra van szüksége az adatvédelmi gyakorlatunkról, ezen a címen keressen meg minket:

   Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
   Dunaharaszti 2330, Némedi út 104.